Meie tööpakkumised

Tootmise ja tehnika juht – Gien

Kandideerimiseks klõpsake ülaloleval lingil

Tootmise ja tehnika juht H/F – Gien (45)

Ametikoht

Olles kohustatud andma oma tegevusest aru rajatise käitamise juhile, vastutate te järgmiste toimingute eest rajatises:

  • Gieni tehase tegeliku tootmise eest: juhite planeerimist, töötlemise rakendamist ja jälgitavuse tagamist;
  • hooldus: tegelete hooldus- ja remonditööde korraldamise ning läbiviimisega. Peate tagama teenuseosutajate jälgimise.

Juhite oma meeskonda ning teenuse korraldamist ja toimimist. Peate tagama aruandluse oma otsesele ülemusele.

Profiil

BAC+2/3 kõrgem haridus tehnika, hoolduse, organiseerimise/logistika alal. Teil on tugev mehaanika-, elektroonika- ja automaatikaalane taust, mis võimaldab tööstuslike tööriistade oskuslikku käsitsemist. Oskate hästi käsitseda informaatikatööriistu. Teil on juhtiv hoiak ja juhtimise algteadmised. Teil on väga head suhtlusoskused ning teete hõlpsalt ja tõhusalt koostööd teiste teenustega. Mitmekülgse ja uudishimuliku inimesena olete valmis oma oskuseid arendama ja laiendama arenevas ettevõttes.

Kvaliteedikontrolli ja klienditeeninduse juht – Gien

Kandideerimiseks klõpsake ülaloleval lingil

Kvaliteedikontrolli ja klienditeeninduse juht H/F – Gien (45)

Ametikoht

Olles kohustatud andma oma tegevusest aru käitamise juhile, tagate te tootmisvahendi vastavuse (seadmete kvalifitseerimine, metroloogia) ja vastutate töödeldud toodete kvaliteedikontrolli eest. Selle raames peate rakendama ettevõttes kehtestatud kvaliteedipoliitikat. Selles individuaalse suhtlustasandiga ettevõttes vastutate te ka kliendisuhetega seotud tegevuste eest. Juhite oma meeskonda ning teenuse toimimist. Peate tagama aruandluse oma otsesele ülemusele.

Profiil

BAC+2 kõrgem haridus kvaliteedijuhtimise alal. Teil on esmane edukas töökogemus tööstuskeskkonnas mitmetahulisel kvaliteedile ja klientidele orienteeritud ametikohal. Olete täpne ja organiseeritud ning särate töökeskkonnas, mis pakub erinevaid ülesandeid, kuhu olete valmis panustama oma aega ja energiat. Hea suhtlusoskus võimaldab hoida häid ja usaldusel põhinevaid edukaid kliendisuhteid. Oma ohutusele ja kvaliteedile pööratud tähelepanelikkusega olete eeskujuks kolleegidele.  

Öövahetuse hooldustehnik H/F – Dagneux (01)

Töökohaga Dagneux’s (01), Lyoni lähedal

Ametikoht

Peamised ülesanded on:

  • Dagneux’ tehase hooldamine: olete vastutav seadmete või taristu ennetavate ja parandavate hooldustööde läbiviimise eest. Samade ülesannete raames tuleb teil tegeleda võimalike rikete ja häiretega ning teavitada oma otsest ülemust kõigist anomaaliatest ja ebatavalistest olukordadest. Samuti osalete te iga-aastases koobalti hooldus- ja ümberlaadimise kampaanias.

Iga toimingu nõuetekohase järelevalve tagamiseks vastutate CMMS (Computerized Maintenance Management System) tööriista teabe nõuetekohase värskendamise eest ja teavitate oma tegevustest regulaarselt. Samuti haldate hooldusega seotud varuosade ja tarvikute varu ning vajadusel võtate vastu ja jälgite väliseid teenuseosutajaid.

  • Tootmisvahendi kontroll : osalete sisekontrollides ja -auditites ning võtate osa uute objektide ehitustöödest. Paralleelselt nende ülesannetega ja selleks, et aidata kaasa töökoha nõuetekohasele toimimisele, olete aeg-ajalt valveteenistuses.
  • Hügieeni-, ohutus- ja kvaliteedinõuetest kinnipidamine: peate kinni ja aitate kinni pidada hügieeni-, ohutus- ja kvaliteedinõuetest ning kohaldate häid tootmistavasid ja kvaliteediprotseduure.
    Hoiate aktiivselt tsoonide puhtust.

Pärast päevasel ajal toimuvat koolitusperioodi toimub iseseisev arenemine öövahetustes (00.00-7.30), et saavutaksite täieliku pädevuse oma tööülesannetes.

Profiil

Bac kuni Bac+2 haridus hoolduse alal. Teil on vähemalt viieaastane töökogemus sarnasel ametikohal. Teil on tugevad teadmised mehaanikas ja elektrist. Olete mitmekülgne ja iseseisev ning teie tehnilised oskused võimaldavad olla oma valdkonna tõeline juhendaja, aidates kiiresti kohaneda ka kõrgemate nõudmistega.

]