Uurimis- ja arendustegevus

Ionisose teadus- ja arendustegevuse osakond pakub oma materjalide alaseid teadmisi ioniseeriva kiirguse (steriliseerimine, tööstus, tuumaenergia) erinevates valdkondades ja eelkõige järgmistel teemadel: 

Materjalide

Eelnevad teadmised materjalide perekondade käitumise kohta steriliseerivate töötluste käigus aitavad valida sobivat meetodit või suunata materjalide valimist juba meditsiiniseadme väljatöötamisel.

Rohkem teavet

Kiirgus võimaldab

Ioniseeriv kiirgus võimaldab käivitada polüliitumise reaktsioone polümeerides ilma keemilise või fotokeemilise katalüsaatori lisamiseta. See võib aidata kaasa huvitavatele materjalide parendamistele.

Rohkem teavet

Võimaldavad

Meie seadmed võimaldavad viia läbi katseid nende materjalide ja komponentide ioniseeriva kiirguse tõttu vananemise asjus, mida käitatakse tuumakeskkonnas või konkreetsetes sektorites nagu tuumafüüsika, kosmosetööstus vms.

Rohkem teavet

Rohkem teavet meie uurimis- ja arendustegevuse kohta