Materjalide sobivus

  • Metalle ei muudeta kiiritava steriliseerimise teel, sest kogu energia hajub ilma aktiveerumisohuta (Viide: Manual on Radiation Sterilization of Medical and Biological Materials, Technical Reports series n°149, p.182, IAEA, Vienna, 1973). Rohkem teavet
  • Etüleenoksiid ei adsorbeeru metallidel (Ref.: Sterilisation of biomaterials and medical devices, toimetanud Sophie Lerouge ja Anne Simmons, WP Woodhead Publishing, 2012).
  • Klaas värvub kiirguse all juba väga väikeste dooside puhul (mõni kGy).
  • Etüleenoksiid adsorbeerub klaasil väga vähesel määral (Ref.: Sterilisation of biomaterials and medical devices, toimetanud Sophie Lerouge ja Anne Simmons, WP Woodhead Publishing, 2012).

Ioniseeriv kiirgus – Etüleenoksiid:

  • Neeldumisega seotud sobivus (pöörata tähelepanu poorsusele)
  • Töötlemistingimustega seotud sobivus

Kiiritava steriliseerimise puhul ja teades, et materjal on üldiselt formuleeritud (risk, mis on seotud ekstraheeritavuse ja neoformeeritusega), on tungivalt soovitatav läbi viia eelnevad katsed. Oma kiirguskatsete läbiviimiseks on Ionisos saanud teadusuuringute maksukrediiti