Tehniline seminar 2017

Toimub 19. oktoobril 2017 ja käsitletakse järgmiseid teemasid:

steriliseerimistehnikad, rakendused tervishoiu- ja kosmeetikatoodetele, toodete iseloomustamine pärast steriliseerimist, biosobivuse hindamine

Toimumiskoht: LE MANS

(Hotell Concordia)

EESMÄRK

Sõltumata sellest, kas tegutsete meditsiini-, farmaatsia-, veterinaaria- või kosmeetikavaldkonnas, tuleb teil aeg-ajalt või pidevalt kokku puutuda toodete või nende osade steriliseerimise või isegi saastest puhastamisega.

Sellel seminaril on teil võimalus tutvuda põhjalikult steriliseerimistehnoloogiatega (ioniseeriv kiirgus, etüleenpksiid) ja meetmetega, mida rakendatakse töötlemise kvaliteedi ja vajadusel ka toote steriilsuse tagamiseks (steriilsed meditsiiniseadmed ja implantaadid).

Programmis pakutakse ka lähenemisviisi valikutele ja steriliseerimistingimuste valikuvõimalusi ja kindlaksmääramist või isegi nende prognoosimist erinevate steriliseerimist hõlmavate valdkondade ekspertide etteastete alusel, käsitledes materjalide valideerimist, steriilsete toodete pakendi valikut, toodete/materjalide koostoimet ja biosobivust.

Päev lõpeb aruteluga meditsiiniseadmete valmistamiseks kasutatavate materjalide funktsionaliseerimise võimaluste kohta erinevate meetodite abil, võttes arvesse steriliseerimistoiminguid.

]